Modul 1

Pengenalan Program i-MACHEL
1. Pengenalan program i-machel

video pengenalan program I-maChel

Isi kandungan modul 1

2. Apakah itu program i-MACHEL?

Program i-MaCHeL dibangunkan bertujuan untuk mengurangkan risiko obesiti dalam kalangan kanak-kanak prasekolah melalui promosi gaya hidup sihat kepada kanak-kanak dan ibu bapa mereka

Merupakan program pendidikan kesihatan yang terdiri daripada instruksi kelas intraktif di prasekolah untuk kanak-kanak; dan program berasaskan web untuk ibu bapa di rumah

Modul program merangkumi dua komponen penting iaitu pemakanan sihat dan aktiviti fizikal aktif untuk kanak-kanak

3. Apakah objektif utama program i-MACHEL?

Mempunyai BMI yang normal

Mengamalkan pemakanan sihat dan seimbang setiap hari

Menjadi aktif secara fizikal setiap hari

Mengurangkan penggunaan peranti media berasaskan skrin tidak lebih daripada 2 jam sehari

4. Adakah anak anda sudah bersedia?

Tujuan aktiviti ini adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan anak anda untuk berubah ke arah gaya hidup sihat sama ada Tidak Bersedia, Tidak Pasti, atau Sangat Bersedia. Penerangan untuk skor yang dipaparkan di setiap item boleh membantu anda untuk merancang perubahan gaya hidup sihat anak anda.

Sila berikan skor untuk anak anda dengan mencatatkan skor 0 (Tidak Bersedia) hingga 10 (Sangat Bersedia) untuk setiap item di bawah.

Berikut adalah maksud skor penentuan tahap kesediaan anak anda:

Skor

Maksud Skor

0 – 3

4 – 7

8 – 10

Tidak Bersedia

Tidak Pasti

Sangat Bersedia

5. MENETAPKAN MATLAMAT UTAMA GAYA HIDUP SIHAT ANAK ANDA

Mengubah tingkah laku anak-anak memerlukan usaha dan komitmen yang berterusan

Oleh hal yang demikian, Kontrak Aku Janji Gaya Hidup Sihat adalah perlu untuk menunjukkan kesungguhan dan sokongan ibu bapa terhadap usaha yang akan dilakukan oleh anak prasekolah dalam melakukan perubahan gaya hidup sihat

Diharap agar kontrak ini dapat menjadi pembakar semangat kepada anak-anak untuk melakukan perubahan gaya hidup sihat

Nota: Ibu bapa akan menerima Kontrak Aku Janji Gaya Hidup Sihat ini pada minggu ke-3 program

Digalakkan untuk ibu bapa mencetak borang ini supaya dapat menjadi pembakar semangat kepada anak-anak untuk melakukan perubahan gaya hidup sihat.

Sila senaraikan TIGA matlamat yang mahu dicapai oleh anak anda pada Kontrak Aku Janji Gaya Hidup Sihat

6. Tip sihat dan aktiviti dalam talian
7. Borang senarai semak dan pengesahan selesai modul 1

Para peserta diminta untuk melengkapkan borang senarai semak (Google Forms) di bawah selepas selesai sahaja menyempurnakan modul ni. Ia sebagai pengesahan yang anda telah melengkapkan kesemua topik dan aktiviti dalam modul ini.

Melalui Google Forms ini juga, para peserta boleh membuat penilaian terhadap kandungan modul.

Kongsikan di media sosial anda:

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Ke laman sebelum

Ke modul seterusnya